RULES (EST)

Toimumise aeg ja koht:

30. november – 08. detsember 2019.

AMB Akadeemia bowling (Tallinn, Akadeemia tee 30, www.amb.ee)

Võistlus kuulub ERS süsteemi ja on A-kategooria võistlus. Jälgitakse EVML võistlusmäärusi

 

Ajakava:

Eelvoorud:

Earlybird vahetused on 1-8.

30.11 – kell 10:00 , 13:00 ja 16:00

01.12 – kell 10:00 , 13:00 ja 16:00

05.12 – kell 11:00 , 13:30 , 16:30 ja 19:30

06.12 – kell 10:00 , 13:00 , 16:00 ja 19:00

07.12 – kell 10:00 , 13:00 , 16:00 ja 19:00

07.12 – kell 22:00 – Desperaado

 

Finaalvoorud:

07.12 – kell 19:00 B- ja C-divisjoni finaalid

08.12 – kell 9:00  1.ring

08.12 – kell 11:15 2.ring

08.12 – kell 13:45 3.ring

08.12 – kell 15:15 4.ring

08.12 – kell 16:00 autasustamine.

 

Võistlusmaks:

Entry 40€ – 70€

Ümberviskamine tavahinnast -10€

Juunioridele(U18) – Täiskasvanute hinnast allahindlus 10€

Desperaado – kõigile 25€

Turbovoor 1 – kõigile 5€

Turbovoor 6 – kõigile 5€

 

VÕISTLUSSÜSTEEM

 

Kvalifikatsioon:

Individuaalne, 6 sarja, euroopa mänguviis, 2 mängijat rajal. Radade vahetus peale igat sarja, üks rada paremale. Harjutus 10 minutit. Jätkama pääseb 28 mängijat.

Naiste hcp 10p, mida käsitletakse mahavisatud kurikatena. Naiste maksimaalne võimalik tulemus koos hcp-ga on 300p.

 

Õlitus:

Õlitus toimub enne igat kvalifikatsioonivooru ja enne 1, 2, 3 finaalvooru.

 

Võistlusklassid:

Võistlusel arvestatakse viimast ametlikku võistluskeskmist enne esimese eelvooruvahetuse algust ehk 30.11.2019 kell 9.59 seisuga.

 

  1. A – divisjon ehk üldarvestus. Selles arvestuses osalevad kõik mängijad automaatselt sõltumata keskmisest.
  2. Naised
  3. Seeniorid – sündinud 31.12.1969 või varem
  4. Juuniorid – sündinud 01.01.2001 või hiljem
  5. B – divisjon. Siin saavad osaleda kõik mängijad kelle võistluskeskmine jääb vahemikku 175,0p kuni 190,0p. (naistel vastavalt 165,0p kuni 180,0p, sest naised omavad 10p hcp.). B-finaali pääseb 4 mängijat.
  6. C – divisjon. Siin saavad osaleda kõik mängijad, kelle võistluskeskmine jääb alla 175,0p (naistel siis vastavalt 165,0p). C-finaali Jätkama pääseb 4 mängijat.

Seenior, Juunior ja Naised lõpparvestus selgub võistluse lõpptulemuste alusel.

 

NB! Divisjonidesse määramiseks arvestatakse viimast võistluskeskmist enne esimese eelvooru algust ehk 30.11.2019 kell 09:59 seisuga.

Nii B- kui ka C-divisjonile toimuvad eraldi finaalid, kuhu pääseb mõlemast divisjonist 4 mängijat!!!

B- ja C-divisjonide finaalid mängitakse viimase eelvooruvahetusega samal ajal ehk B- ja C-divisjoni arvestus läheb lukku 17. vahetuse seisuga.

B- ja C-divisjonide finaali formaat: round-robin süsteem 3 mängu (30p võidu eest, 15p viigi eest, 0p kaotuse eest).

C – ja B – divisjonis mõlemas korraga osaleda ei saa, iga mängija võistleb divisjonis vastavalt oma võistluskeskmisele, kuid korraldajal on õigus mängija divisjoni muutmisele.

Turbo – Turbona arvestatakse 1. sari ja 6. sari. Turbot on võimalik osta enne vastava turbosarja algust. Kui esimene vise sarjast on juba sooritatud, siis Turbot enam osta ei saa. Mõlemast turbost pääseb finaali 2 paremat tulemust

 

FINAALVOORUD

Finaalvoorudesse pääseb eelvoorude alusel 28 paremat mängijat, 4 paremat tulemust earlybird vahetustest, mis ei pääsenud finaali üldarvestuses. Mõlemast turbovoorust 2 paremat ja desperaadovoorust 2 paremat. Lisaks B- ja C-divisjoni võitjad, kui võitjad on juba edasi, siis teised kohad jne.

 

Finaalvoorudesse saamisel arvestatakse eelkõige:

1.  Üldtabel (28)

2.  4 paremat tulemust earlybirdist

3.  Turbo (2+2)

4.  B- ja C-divisjonide võitjad (juhul kui võitja on juba finaalis, siis teine koht jne.)

5. Desperaado (2)

 

 Finaalvoorude 1.ring (32 mängijat) – Õlitus

Mängivad eelvoorude kohad 9-28, 4 paremat tulemust earlybirdist, 2 paremat desperaadovoorust ja 2 paremat tulemust kummastki turbovoorust ja B- ja C-divisjoni võitjad. Enne finaalvoorude 1.ringi toimub õlitus.

Mängitakse 4 sarja nullist. Mängitakse ameerika mänguviisis, 4 mängijat rajapaaril. peale igat mängu toimub liikumine, parempoolsed rajad liiguvad kaks rajapaari paremale ja vasakpoolsed rajad liiguvad kaks rajapaari vasakule. Jätkama pääseb 16 paremat mängijat.

Harjutusaeg 10 minutit algusrajal.

 

Finaalvoorude 2.ring (24 mängijat) – Õlitus

Mängivad eelvoorude kohad 1-8, 16 paremat eelmisest ringist. Enne finaalvoorude 2.ringi toimub õlitus

Mängitakse 6 sarja nullist, jätkama pääseb 8 paremat. Mängitakse ameerika mänguviisis, 4 mängijat rajapaaril, peale igat mängu toimub liikumine, parempoolsed rajad liiguvad ühe rajapaari paremale ja vasakpoolsed rajad liiguvad ühe rajapaari vasakule.

Siin voorus saavutatud asetused kehtivad võistluse lõpuni!!!

Harjutusaeg 10 minutit algusrajal.

 

Finaalvoorude 3.ring – veerandfinaal (8 mängijat) – rajad 9-16 – Õlitus

Mängivad eelmise ringi 8 paremat. Enne 3. finaalvooru toimub õlitus.

Mängitakse matši-süsteemis, kahe võiduni ehk parim kolmest.

Finaalvoorude 2.ringi tulemuste alusel:

I Veerandfinaal (rajad 9 ja 10)   –   1.koht vs 8.koht

II Veerandfinaal (rajad 11 ja 12)   –   2.koht vs 7.koht

III Veerandfinaal (rajad 13 ja 14)   –   3.koht vs 6.koht

IV Veerandfinaal (rajad 15 ja 16)   –   4.koht vs 5.koht

Harjutus: 4 viset kummagil rajal

Väljalangenute lõpparvestuse kohad Eesti reitingusüsteemi jaoks arvestatakse asetuse järgi.

 

Finaalvoorude 4.ring poolfinaal (4 mängijat) – rajad 11-12 ja 15-16

Mängivad eelmise ringi võitjad. Enne 4. finaalvooru õlitust ei toimu!

Mängitakse matši-süsteemis, kahe võiduni ehk parim kolmest.

I poolfinaal:  (rajad 11-12)   –   Tugevaim asetus vs. nõrgeim asetus

II poolfinaal: (rajad 15-16)   –   Tugevuselt teine asetus vs. tugevuselt kolmas asetus

 

Harjutus: 4 viset mõlemal rajal.

Väljalangenute lõpparvestuse kohad Eesti reitingusüsteemi jaoks arvestatakse asetuse järgi.

 

Finaalvoorude 5. ring SUPERFINAAL (2 mängijat) – rajad 13-14

Eelmise ringi võitjad mängivad 1 mängu Santa Open 2019 võidu peale. Õlitust ei toimu!

Harjutus: 4 viset mõlemal rajal.

 

 

Tasapunktiseisude lahendamine

Kvalifikatsioonis: Loeb arvesse läinud soorituse viimane tulemus (ilma hcp’ta) , seejärel eelviimane. Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.

Finaalide 1. ja 2. ringis: Loeb soorituse viimane tulemus (ilma hcp’ta) , seejärel eelviimane. Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.

Finaalide 3. kuni 5.ringis: Visatakse täislauda kuni võitja selgumiseni.

 

 

Peakohtunik:

Võistluse peakohtunik on Carl Kinnunen, kes vajadusel määrab abikohtunikud. Kohtunikul on õigus teha reglemendis muudatusi.

Ametlik e-posti aadress : info@santaopen.com

 

 

  • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.