Toimumise aeg ja koht:

30. november – 08. detsember 2019.
AMB Akadeemia bowling (Tallinn, Akadeemia tee 30, www.amb.ee)
Võistlus kuulub ERS süsteemi ja on A-kategooria võistlus. Jälgitakse EVML võistlusmäärusi

 

 

Ajakava:

Registreeri ennast: Registreeri!

Eelvoorud:

Earlybird vahetused on 1-8.
30.11 – kell 10:00 , 12:30 ja 15:00
01.12 – kell 10:00 , 12:30 ja 15:00
05.12 – kell 12:00 , 14:30 , 17:30 ja 20:30
06.12 – kell 10:00 , 13:00 , 16:00 ja 19:00
07.12 – kell 10:00 , 13:00 , 16:00 ja 19:00

 

Finaalvoorud:

07.12 – kell 19:00 B- ja C-divisjoni finaalid
08.12 – kell 9:00  1.ring
08.12 – kell 11:15 2.ring
08.12 – kell 13:45 3.ring
08.12 – kell 15:15 4.ring
08.12 – kell 16:00 autasustamine.

 

Võistlusmaks:

Entry 40€ – 65€
Ümberviskamine tavahinnast -10€
Juunioridele(U18) – tavahinnast -10€
Desperaado – kõigile 20€
Turbovoor 1 – kõigile 5€
Turbovoor 6 – kõigile 5€

 

VÕISTLUSSÜSTEEM

 

Kvalifikatsioon:

Individuaalne, 6 sarja, euroopa mänguviis, 2 mängijat rajal. Radade vahetus peale igat sarja, üks rada paremale. Harjutus 10 minutit. Jätkama pääseb 28 mängijat.
Naiste hcp 10p, mida käsitletakse mahavisatud kurikatena. Naiste maksimaalne võimalik tulemus koos hcp-ga on 300p.

 

Õlitus:

Õlitus toimub enne igat kvalifikatsioonivooru ja enne igat finaalvooru.

Võistlusklassid:

Võistlusel arvestatakse viimast ametlikku võistluskeskmist enne esimese eelvooruvahetuse algust ehk 30.11.2019 kell 9:59 seisuga.
A – divisjon ehk üldarvestus. Selles arvestuses osalevad kõik mängijad automaatselt sõltumata keskmisest.
Naised
Seeniorid – sündinud 31.12.1969 või varem
Juuniorid – sündinud 01.01.2001 või hiljem
B – divisjon. Siin saavad osaleda kõik mängijad kelle võistluskeskmine jääb vahemikku 175,0p kuni 190,0p. (naistel vastavalt 165,0p kuni 180,0p, sest naised omavad 10p hcp.). B-finaali pääseb 4 mängijat.
C – divisjon. Siin saavad osaleda kõik mängijad, kelle võistluskeskmine jääb alla 175,0p (naistel siis vastavalt 165,0p). C-finaali Jätkama pääseb 4 mängijat.
NB! Divisjonidesse määramiseks arvestatakse viimast võistluskeskmist enne esimese eelvooru algust ehk 30.11.2019 kell 09:59 seisuga.
Nii B- kui ka C-divisjonile toimuvad eraldi finaalid, kuhu pääseb mõlemast divisjonist 4 mängijat!!!
B- ja C-divisjonide finaalid mängitakse viimase eelvooruvahetusega smal ajal ehk B- ja C-divisjoni arvestus läheb lukku 17. vahetuse seisuga.
B- ja C-divisjonide finaali formaat: round-robin süsteem (30p võidu eest, 15p viigi eest, 0p kaotuse eest).
C – ja B – divisjonis mõlemas korraga osaleda ei saa, iga mängija võistleb divisjonis vastavalt oma võistluskeskmisele, kuid korraldajal on õigus mängija divisjoni muutmisele.
Turbo – Turbona arvestatakse 1. sari ja 6. sari. Turbot on võimalik osta enne vastava turbosarja algust. Kui esimene vise sarjast on juba sooritatud, siis Turbot enam osta ei saa. Mõlmeast turbost pääseb finaali 2 paremat.

 

Finaalvoorud:

Finaalvoorudesse pääseb eelvoorude alusel 26 paremat mängijat. Lisaks pääseb finaalvoorudesse 3 paremat tulemust earlybird vahetustest, mõlemast turbovooru 2 paremat. Lisaks pääseb finaali 2 paremat mängijat desperaadovoorust. B- ja C-divisjoni võitjad ja veel parim naine, seenior ja juunior, kes ei pääsenud finaali üheski teises arvestuses.
Finaalvoorudesse saamisel arvestatakse eelkõige:
1.  Üldtabel
2.  3 paremat tulemust earlybirdist
3.  Turbo
4.  B- ja C-divisjonide võitjad
5.  Parim naine(1), seenior(2) ja juunior(3), kes ei pääsenud finaali üheski arvestuses
6. Desperaado

 

 Finaalvoorude 1.ring (32 mängijat)

Mängivad eelvoorude kohad 9-28, 3 paremat tulemust earlybirdist, 2 paremat desperaadovoorust ja 2 paremat tulemust kummastki turbovoorust, B- ja C-divisjoni võitjad ja parim naine, seenior ja juunior, kes ei pääsenud finaali üheski muus arvestuses.
Mängitakse 4 sarja nullist. Mängitakse ameerika mänguviisis, 4 mängijat rajapaaril. peale igat mängu toimub liikumine, parempoolsed rajad liiguvad ühe rajapaari paremale ja vasakpoolsed rajad liiguvad ühe rajapaari vasakule. Jätkama pääseb 16 paremat mängijat. Enne finaalvoorude 1.ringi toimub õlitus.
Harjutusaeg 10 minutit algusrajal.

 

Finaalvoorude 2.ring (24 mängijat)

Mängivad eelvoorude kohad 1-8, 16 paremat eelmisest ringist. Enne finaalvoorude 2.ringi toimub õlitus
Mängitakse 6 sarja nullist, jätkama pääseb 8 paremat. Mängitakse ameerika mänguviisis, 3 mängijat rajapaaril, peale igat mängu toimub liikumine, parempoolsed rajad liiguvad ühe rajapaari paremale ja vasakpoolsed rajad liiguvad ühe rajapaari vasakule.
Harjutusaeg 10 minutit algusrajal.

 

Finaalvoorude 3.ring (8 mängijat)

Mängivad eelmise ringi 8 paremat.
Mängitakse 7 sarja round-robin süsteemis, eelmise ringi punktid võetakse kaasa. Mängitakse ameerika mänguviisis, 2 mängijat rajapaaril. Jätkama pääseb 3 paremat.
Harjutusaeg 5 minutit algusrajal.

 

Finaalvoorude 4.ring STEPLADDER (3 mängijat)

Mängivad eelmise ringi 3 paremat. Enne finaalvoorude 4.ringi toimub õlitus
Mängitakse nullist steppladder-süsteemis. Ehk esimeses mängus kohtuvad 2. ja 3. koht, teises mängus ehk finaalis kohtuvad 1.koht ja eelmise mängu võitja.
Harjutus 4 viset mõlemal rajal.

 

 

Tasapunktiseisude lahendamine

Kvalifikatsioonis: Loeb arvesse läinud soorituse viimane tulemus, seejärel eelviimane. Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.
Finaalide 1. ja 2. ringis: Loeb soorituse viimane tulemus, seejärel eelviimane. Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.
Finaalide 3.ringis: Loeb omavaheline mäng, selle võrdsuse korral võidab enim võite saavutanud mängija, selle võrdsuse korral loeb viimane mäng, siis eelviimane jne.
Finaalide 4. ringis: Viigi korral visatakse täislauda kuni võitja selgumiseni.

 

Peakohtunik:

Võistluse peakohtunik on Carl Kinnunen, kes vajadusel määrab abikohtunikud.
Ametlik e-posti aadress : info@santaopen.com